PODSTAWY WNIESIENIA APELACJI

Podstawy prawne wniesienia apelacji

Apelację można oprzeć na następujących podstawach:

  • naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie,
  • nieważność postępowania,
  • niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy,
  • sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału,
  • innych uchybień procesowych, jeżeli mogły one wpłynąć na wynik sprawy,
  • nowych faktach i dowodach, których strona nie mogła powołać w pierwszej instancji.

Jeżeli poszukują Państwo prawnika w celu przygotowania apelacji prosimy zapoznać się z ofertą usług radców prawnych zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT